Ivar Edlund

Om mig

Pensionär sedan några år.  Haha!

Utbildning/anställningar


2017

Pensionär


1992 - 2017

IT-konsult VLL


1992 - 1995

Lärare gymnasiet


1978 - 1992

Lärare högstadiet


1988 - 1990

Expertuppdrag, Länsskolnämnden, Umeå


1978

Akademisk Examen, Lärarhögskolan, Umeå


1971

Examen gymnasiet, Nolaskolan, Ö-vik


Utbildningar och kurser


2004

Visual Basic .NET                 


2002

Utveckling av randväggar             


2001

Projekt- och processledarskap


1997

Windows NT 4.0 Core Technologies       


1986

Datakunskap 10p, Luleå högskola 


1986

Informationsbehandling 10p, Umeå universitet


1984

Datalära 5p, Högskolan Härnösand  

Produkter


2013

3Scan - för personer med funktionsvarianter


2002

TWord - talande ordbehandling


2001

EdWord - anpassad talande ordbehandling


1999

DRCeDe - CD-spelare med koppling till bilder


1997

MMJojje - rita-/målaprogram för personer med funktionsvarianter


1994

Jojje - elrullstolsträning
Kontakta mig

 
 
 
 

Kontaktuppgifter

Stycken är de viktigaste byggstenarna för hemsidor. För att ändra innehållet i denna text dubbelklickar du bara här eller klickar på Redigera text. Du kan också ändra stilen här.